Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Outsourcing sprężonego powietrza

W ramach tej usługi podejmujemy się stałej dostawy sprężonego powietrza i azotu o gwarantowanej ilości i jakości oraz uzgodnionej cenie do odbiorników Klienta z własnych źródeł zasilania zlokalizowanych u Klienta.

Działamy w dwóch obszarach:

  • przejmujemy od Klienta do stałej obsługi (24h Hotline) istniejące obiekty gospodarki sprężonym powietrzem, które poddajemy modernizacji dla uzyskania obniżki kosztów
  • realizujemy nowe inwestycje, w które jesteśmy zaangażowani począwszy od budowy a skończywszy na stałej obsłudze obiektów, które pozostają naszą własnością

Realizacja projektów inwestycyjnych w formie outsourcingu opiera się na zasadach BOO (Build-Operate-Own) lub contractingu (Build-Operate-Transfer).

Taki model dostaw sprężonego powietrza ma niewątpliwe zalety, którymi są:

   • odciążenie budżetu Klienta poprzez zachowanie własnych funduszy inwestycyjnych
   • uzyskanie przez Klienta niskiej, stałej ceny dostaw
   • redukcję kosztów obsługi
   • gwarancję profesjonalnej obsługi

Contracting