Sprężarki śrubowe - sprzedaż, serwis, naprawa. Dostawa sprężonego powietrza. A A A
Marani PL Marani EN Marani DE Marani RU

Dmuchawy ROOT’s

Dostępne jest obecnie 21 typów dmuchaw ROOT’s.

Zastosowanie:
• Transport powietrza w ciągach technologicznych
• Transport i sprężanie niewybuchowych i nie niebezpiecznych gazów
• Napowietrzanie zbiorników oczyszczalni ścieków
• Mycie filtrów piaskowych do uzdatniania wody pitnej
• Napowietrzanie zbiorników do hodowli ryb i basenów
• Odsiarczanie
• Transport i sprężanie gazów wybuchowych (standard ATEX)

Główne zalety:
Całkowita koncepcja agregatu została zaprojektowana
z naciskiem na maksymalną niezawodność i funkcjonalność,
łatwe sprawdzanie, konserwację i dostępność do poszczególnych elementów urządzenia w osłonie akustycznej:
• Niskie koszty eksploatacji
• Projekt przyjazny w użytkowaniu
• Minimalna powierzchnia zabudowy
• Niski poziom dźwięku
• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wentylatora
do chłodzenia osłony akustycznej
• Długa żywotność
• Identyczne wymiary i połączenia jako standardowe jednostki
nadciśnienia = redukcja kosztów i unifikacja produkcji
• Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego
wentylatora do chłodzenia osłony akustycznej
• Transportowane medium jest wolne od oleju

Wyposażenie dodatkowe:
• Podłączenie do zewnętrznego ssania
• Rama umożliwiająca pionowy transport urządzenia
• Możliwośc oczujnikowania wg potrzeb klienta
• Możliwość pracy urządzenia z przetwornikiem
częstotliwości
• Możliwość stosowania silników 400V, 500V, 6000V
(silniki specjalne)

Zakres dostawy:
• Dmuchawa Root’s
• Rama urządzenia
• Elastyczne wibroizolatory
• Tłumik wlotowy z filtrem
• Tłumik wylotowy
• Zawór bezpieczeństwa lub zintegrowany zawór
bezpieczeństwa/rozruchowy
• Zawór zwrotny
• Elastyczne połączenie na wylocie
• Silnik elektryczny
• Napęd paskiem klinowym z osłoną ochronną
• Olej
• Osłona akustyczna